تجهيزات پزشكي

واحد ارزيابي و ملزومات پزشكي

1- نيازسنجي تجهيزات پزشكي دانشگاه

2- كارشناسي كمي و كيفي تجهيزات خريداري شده

3- نظارت بر چگونگي كاركرد تجهيزات پزشكي

4- اقدام در جهت كاليبراسيون و PM

5- ارائه طرح هاي تحقيقاتي

6- نظارت بر فعاليت هاي تجهيزاتي

7- تشكيل كميته و كميسيون تجهيزات

8- رابط تجهيزات پزشكي دانشگاه با وزارتخانه

9- دبير كميسيون تجهيزات پزشكي دانشگاه

10- نظارت بر كاركرد كميته ها و كميسيون تجهيزات

11- نظارت بر تعميرات و فرم هاي شناسنامه هاي تجهيزات

12- تهيه فلوچارت خريد، آموزش و تعمير تجهيزات پزشكي

13- راه اندازي بخش آموزش و نظارت بر كاركرد آن

تاریخ به روز رسانی:
1393/10/20
تعداد بازدید:
2847
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal