واحد امور مخدر

امور مخدر : دكتر وحيده ذاكري
تلفن: 05632395745

كارشناس امور مخدر:صادق عليزاده
تلفن: 05632395744

قابل توجه مراكز ترك اعتياد

روزهاي تحويل پوكه، كنترل دفتر وكنترل نسخ روزي است كه از قبل توسط واحد مخدر مشخص و با مسئول فني مركز هماهنگ گرديده است.دراين روز دفتر ثبت داروهاي مخدر، نسخ و پوكه ها توسط مراكز جهت كنترل و بررسي تحويل واحد مخدرمي گردد تحويل دفتر، نسخ هو پوكه جهت كنترل و حضور مسئول فني مركزدر روزهاي تعيين شده الزامي است زمان كار واحد مخدر جهت كنترل دفاتر و يا تحويل دارو همه روزه به جز پنجشنبه از ساعت8الي 12مي باشد. درصورت عدم حضورمراكزدرمحدوده زماني مشخص جهت دريافت دارو و كنترل دفاتراين واحد قادر به انجام خدمات نميباشد


تاریخ به روز رسانی:
1397/12/13
تعداد بازدید:
3034
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal