EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
1395/06/21 دقت در هنگام خر ید و مصرف اقلام آرایشی و بهداشتی
دقت در هنگام خر ید و مصرف اقلام آرایشی و بهداشتی

- از خرید هرگونه اقلام آرایشی وبهداشتی بدون پروانه ساخت معتبر یا مجوز ورود از وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی جداً خود داری شود .

2- براساس ماده 11 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی مشخصات زیر باید برروی بسته بندی کلیه اقلام ساخت داخل بصورت فارسی نوشته شده باشد .

الف ) نام فرآورده ب ) شماره پروانه ساخت وسری ساخت ج)حجم یا وزن خالص د) تاریخ تولید و و انقضاء- ه) ترکیبات مواد تشکیل دهنده و )نام و نشانی موسسه سازنده ر) شرایط نگهداری ز) عبارت ساخت ایران

3- کلیه اقلام خارجی بایستی یا فارسی نویس شده یا بر روی آنها برچسب فارسی شامل موارد زیرالصاق شده باشد :

الف) نام محصول ب) نام کشور تولید کننده ج ) تاریخ تولید و انقضاء د) شماره مجوز ورود از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ه ) نام شرکت واردکننده ر)طریقه مصرف و مخاطرات احتمالی

4 - کلیه اقلام خارجی بدون برچسب فارسی یا فارسی نویسی،حتی مارکهای معروف به دلیل احتمالتقلبی بودن غیر قابل مصرف میباشند.

5- در هنگام مصرف فرآورده های آرایشی و بهداشتی حتماً به راهنما ( بروشور) داخل بسته بندی آن دقت شود.

6 - مواردی همچون شماره ثبت ،شماره بهره برداری، بارکد و... به هیج عنوان نشانه مجوز تولید بهداشتی نبوده و فرآورده های آرایشی وبهداشتی حتماً باید دارای پروانه ساخت یامجوز رسمی ورود از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشند .

7- وضعیت ظاهری تمامی اجناس آرایشی و بهداشتی باید کاملاً مناسب بوده و هرگونه تغییر رنگ ، بو ،حالت فیزیکی و ... نشانه عدم مطابقت با ویژگیهای مربوطه آن جنس بوده و غیر قابل مصرف میباشند.

8 - کلیه فروشندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی باید اجناس خود را از مراکز معتبر و شناسنامهدار با فاکتوررسمی و معتبر ودارای نشانی فروشنده خریداری و عرضه نموده و هنگام بازدید بازرسان ارائه

نمایند و از خرید اینگونه اقلام از دستفروشان ، رهگذران ، مسافران ومراکز غیر مجاز جداً خود داری نمایند.

مرکزاطلاع رسانی غذا معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تعداد بازدید: 94
خراسان جنوبي- بيرجند- خيابان معلم- ميدان مادر - معاونت غذا و دارو
تلفن: 32395700-056     دورنگار: 31631114-056  كدپستي9717844741 :     E-mail: FDO[@]bums.ac.ir
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal