نام و نام خانوادگی : محمد علی شریفی نیا 

 

 سمت : روابط عمومی 

  تلفن تماس : 32395704                            ایمیل : m-sharifi@bums.ac.ir

 

  شرح وظایف : 

1

انجام تمهیدات لازم جهت مصاحبه مسؤولین حوزه فعالیت با رسانه­ های جمعی از طریق روابط عمومی دانشگاه

2

تهیه عکس – اسلاید و فیلم از فعالیتهای حوزه مربوطه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری

3

مشارکت و همکاری در برگزاری سیمنارها، کنفرانسها و نمایشگاه در حوزه فعالیت

4

همکاری و نظارت بر فضاسازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت

5

مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مسؤولان با کارکنان و مردم در حوزه فعالیت

6

فراهم کردن امکانات لازم جهت راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمای مراجعان

7

شرکت در جلسات و شوراهای درون سازمانی جهت اطلاع رسانی

8

تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه فعالیت و ارسال آن به روابط عمومی دانشگاه

9

جمع­ آوری، تهیه و ارسال کلیه اطلاعات حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه جهت اطلاع رسانی به هنگام

10

ارتباط مستمر و اجراء دستورالعملهای ابلاغ شده از روابط عمومی شبکه‌ها به دانشگاه

11

انجام پیگیری سایر امور محوله از سوی مافوق

12

انعکاس اخبار رویدادهای مهم حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه به منظور انعکاس در رسانه­های جمعی و اطلاع رسانی به مسؤولان