مهندس راضیه کفایی

سمت: مدیریت نظارت بر ارزیابی فرآورده های خوراکی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

مدرک:  کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

ایمیل: razi-kafaee@bums.ac.ir

داخلی: 5760

مستقیم: 05632395760

فاکس: 05631635801

 

مدیریت نظارت بر ارزیابی فرآورده های خوراکی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

 

رسالت سازمانی این مدیریت، انجام نظارتهای مستمر جهت ارتقاء سطح ایمنی مواد خوراکی،آشامیدنی و آرایشی،بهداشتی است که در این راستا وظایف خود را بدین شرح اعمال می نماید:

1-      بهره گیری از قوانین و مقررات جاری،آخرین یافته های علمی مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی و آرایشی،بهداشتی و استاندارد های ملی و بین المللی

2-      اجرای برنامه عملیاتی ابلاغی سازمان غذا و دارو (تهیه مستندات و بارگذاری در سایت)

3-      تعامل و هماهنگی با سازمان های ذیربط (صمت،جهادکشاورزی،استانداری....) در اجرای سیاست های سازمانی رفع موانع تولید و رفع معضلات واحدهای تولیدی

4-      کوتاه نمودن فرایند صدور پروانه های بهداشتی واحدهای تولیدی و امورجاری

5-      نظارت بر فعالیت فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی،بسته بندی ،نگهداری و عرضه مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی و کنترل کیفیت محصولات تولیدی

6-      نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی

7-      تشکیل کمیسیون،بررسی و صدور پروانه های بهداشتی موسسات مشمول قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی و آرایشی ،بهداشتی جهت بررسی ،صدور ،تمدید و اصلاح مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری ،ساخت و شناسه نظارت کارگاهی به صورت هفتگی

8-      تایید صلاحیت مسئولین فنی واحدهای تولیدی در سامانه TTAC

9-      بررسی و صدور پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی (ثبت منبع و)احدهای تولیدی در سامانه TTAC

10-  اجرای طرح های سازمانی غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک،طرح پایش سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی،PRPS(رتبه بندی واحدهای تولیدی)، PMS (کنترل محصولات غذایی،آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه)

11-  برگزاری مستمر جلسات داخلی حوزه و شرکت در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی

12-  رسیدگی به شکایات کتبی و تلفنی (اجرای فرایند بررسی شکایات)

13-  انجام PRPS ، PMS  واحدهای تولیدی از طریق سامانه AUDIT

14-  ارجاع پرونده واحدهای متخلف به کمیسیون ماده 11 (تعزیرات و دادسرا)

15-  پایش تراریختگی محصولات در سطح واحدهای تولیدی و عرضه

16-  انجام امور شبکه ها و نظارت بر شبکه های بهداشت و درمان و ازشیابی آنها

17-   درج آمار عملکرد و آمار قاچاق در حوزه فرابر

18-  جمع بندی آمار عملکرد ،پروانه های بهداشتی،رسیدگی به شکایات و ...... و ارسال به سازمان غذا و دارو و قطب

19-  آموزش و اطلاع رسانی :

شرکت کارشناسان در جلسات و کارگاه های آموزشی کشوری  و دانشگاهی

برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی جهت کارشناسان و مسئولین فنی واحدهای تولیدی

      تهیه مجموعه های آموزشی (پمفلت،پوستر،بنر،استند و......)،درج مطلب آموزشی در جراید و رسانه های جمعی