همکاران واحد

 

نام

سمت

شماره تماس

دکتر شهرام هنرمند

رئیس اداره

32395750

دکتر سیده فاطمه آفتابی

کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

32395742

خانم نادره فاروقی مقدم

کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

32395750

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 

  1. -       اجرای آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک
  2. -       پیگیری برقراری سهمیه شیرخشک های رژیمی بیماران حساس به سایر شیرخشک ها
  3. -       نظارت بر عملکرد شرکت های پخش فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک
  4. -       نظارت بر نحوه توزیع و عرضه شیرخشک های رگولار و رژیمی و غذاهای ویژه
  5. -       نظارت و بازرسی از عطاری ها در قالب گشت های مشترک
  6. -       نظارت و بازرسی از باشگاه های ورزشی در قالب گشت های مشترک
  7. -       اطلاع رسانی و نظارت بر عدم عرضه داروهای قاچاق و تقلبی و فاقد مجوز
  8. -       رسیدگی به شکایات