همکاران واحد 

نام

سمت

شماره تماس

دکتر شیوا اکبرپور

مسئول واحد

32395746

دکتر محدثه بدیعی

کارشناس امور دارویی

32395747

دکتر سبا دربان خالص

کارشناس امور دارویی

32395747

 

شرح وظایف واحد امور داروخانه ها

 

 1. -       اجرای آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با امور داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی
 2. -       انجام کلیه امور مربوط به روند قانونی و اداری تاسیس و اداره داروخانه ها شامل :
 1. ثبت نام از متقاضیان تاسیس داروخانه
 2. اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون ماده 20 دانشگاه
 3. صدور پروانه تاسیس داروخانه ها
 4. صدور و تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه ها
 5. صدور مجوز قائم مقام مسئول فنی داروخانه
 6. صدور مجوز ابطال داروخانه
 1. -       رسیدگی به شکایات از داروخانه ها
 2. -       بازرسی و نظارت بر عملکرد داروخانه ها و اقدامات بعد از بازرسی
 3. -        شرکت در گشت های مشترک مبارزه با قاچاق کالا مربوط به داروخانه ها
 4. -       ارزشیابی عملکرد داروخانه ها هر 6 ماه
 5. -       نظارت بر عملکرد شرکت های پخش دارویی
 6. -       صدور و تمدید پروانه مسئول فنی شرکت های پخش دارویی
 7. -       بازرسی از شرکت های پخش دارویی و اقدامات بعد از بازرسی
 8. -   ارزشیابی عملکرد شرکت های پخش دارویی
 9. -   برگزاری جلسات ستاد تدارک و توزیع دارو با هدف پیگیری مسائل دارویی در حوزه تحت پوشش دانشگاه
 10. -   جمع آوری کمبودهای دارویی از داروخانه ها و اعلام به واحد بیمارستان ها 
 11. -   اطلاع رسانی و نظارت بر عدم عرضه داروهای قاچاق و تقلبی و فاقد مجوز
 12. -   برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات داروخانه ها
 13. - پیگیری شکایات از محصولات  دارویی ، تکمیل فرمت مربوطه و ارسال به سازمان و پیگیری نتیجه
 14. - کنترل سامانه ttac و بررسی عملکرد داروخانه ها و شرکتهای پخش با همکاری رابط سامانه 

 

دستورالعمل های داروخانه ها

فرم های داروخانه 

دستورالعمل های شرکت های توزیع 

فرم های شرکت های توزیع 

لیست داروخانه های استان 

 لیست داروخانه های شبانه روزی استان

اطلاع رسانی داروخانه ها  

اطلاع رسانی شرکت های توزیع