واحد مدیریت، نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

مدیریت

کارشناسان

 

 معرفی واحد:

با توجه به ارتباط مستقیم پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش بیماری ها با تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و نقش آن ها در سلامت و حفظ جان بیماران و کاربران و به منظور صیانت از جان و مال بیمار، مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی وظیفه نظارت بر تولید، توزیع و عرضه ی تجهیزات و ملزومات پزشکی با کیفیت، ایمن، دارای اصالت، اثربخش،در دسترس و با قیمت مناسب به جامعه هدف را بر عهده دارد و اهم ماموریت ها و شرح وظایف این مدیریت به شرح ذیل می باشد:

 

شرح وظایف:

- نظارت بر نحوه خرید، نگهداری، انبارش، اصالت و مصرف ملزومات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش در استان

- صدور / تمدید مجوز تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی کلاس خطر A&B 

- صدور / تمدید مجوز توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی 

- صدور /  تمدید مجوز فعالیت مسئولین فنی شرکت‌های توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

- نظارت مستمر و بازرسی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی 

- برنامه ریزی جهت تامین متمرکز ملزومات مصرفی پزشکی در مواقع نیاز

- پیگیری کمبودهای ملزومات پزشکی

- اجرای طرح بررسی گزارشات مشکلات کیفی و حوادث ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی (MDR) و تصمیم گیری در خصوص فراخوان و یا منع مصرف کالا

- انجام فعالیت های برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

- اجرای طرح  پایش کیفی محصولات تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح عرضه (PMQC)

- پیگیری امور مربوط به قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی

- برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی 

- همکاری با مراجع قضائی و نهادهای نظارتی در خصوص پرونده های حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

- انجام فعالیت‌ها و پیگیری شاخص‌های مربوط به ارزیابی عملکرد کشوری مدیریت های تجهیزات و ملزومات پزشکی 

 

اهداف:

  • تقویت و ارتقا سیستم پایش، ارزیابی، رفع موانع و نظارت بر تولید، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی
  • افزایش بهره وری از امکانات موجود در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی 
  • توسعه و بهبود خدمات الکترونیکی و هوشمند جهت تسهیل ارتباط با مشتریان
  • کاهش میزان تخلفات در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
  • پاسخگویی به انتظارات مردم و ارتقاء سطح رضایت مندی