طرحهای سازمانی

 

 1 -  PRPS (چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی حفظ ایمنی و سلامت غذا در واحدهای تولیدی )                                                                    

معرفی کارشناسان واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

1

مهندس راضیه  شاکری

05632395763

 

 

شرح وظایف: ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تولیدی (کارخانه / کارگاه) بر اساس چک لیست prps

 

                      prps غذایی    

                     prps آرایشی 

                               

2-PMS ( کنترل محصولات در سطح عرضه)

معرفی کارشناسان واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

1

مهندس محمد ناصر حسینی

05632395780

2

مهندس  روشنک درمیانی

05632395769

 

شرح وظایف: کنترل و پایش محصولات خوراکی، آشامیدنی و آرایشی ، بهداشتی در سطح عرضه مطابق دستورالعمل کشوری

کمیته pms : ارائه گزارش ، بررسی موارد مرتبط با اجرای طرح pms، هماهنگی های لازم با واحدهای ذیربط و بررسی مشکلات

 

                       PMS ارایشی

                      PMS غذایی

 

3-طرح ملی باقیمانده سموم دفع آفات انباری، فلزات سنگین و نیترات در محصولات کشاورزی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

1

مهندس لادن دهقان

05632395767

       

                      بخشنامه ها