معرفی کارشناسان واحد


مهندس محمد علی شریفی نیا 

سمت:کارشناس واحدهای تولیدی عرقیات و اسانس- آرایشی و بهداشتی

مدرک: کارشناسی ارشد شیمی عالی 

ایمیل: m-sharifi@bums.ac.ir

داخلی: 5704

مستقیم: 05632395704

فاکس: 05632381107


دکتر متین خسروی 

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی ادویه جات و چاشنی ها، افزودنی ها، فرآورده های حجیم شده بر پایه غلات

مدرک:  دکترای صنایع غذایی 

ایمیل: m@bums.ac.ir

داخلی: 5768

مستقیم: 05632395768

فاکس: 05632381107

حسینی

مهندس محمد ناصر حسینی 

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی سبزیجات خشک ، تازه و منجمد

مدرک: کارشناسی مهندسی شیمی صنایع غذایی 

ایمیل: naser.hoseiny@bums.ac.ir

داخلی: 5780

مستقیم: 05632395780

فاکس: 05632381107


مهندس راضیه شاکری 

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی کنسروی و کنسانتره -  نوشیدنی ها

مدرک: کارشناسی ارشد صنایع غذایی 

ایمیل: razieh.shakeri@bums.ac.ir

داخلی: 5763

مستقیم: 05632395763

فاکس: 05632381107


مهندس الهه الهیاری

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی  روغن،آجیل و مغزیجات ، دانه های روغنی و غیرروغنی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی 

ایمیل: elahe.alahyari18@bums.ac.ir

داخلی: 5769

مستقیم: 05632395769

فاکس: 05632381107


مهندس روشنک درمیانی 

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی قند و  فرآورده های قندی

مدرک: کارشناس علوم و صنایع غذایی 

ایمیل: roshanak. darmiyani@bums.ac.ir

داخلی: 5766

مستقیم: 05632395766

فاکس: 05632381107


مهندس وحیده وحیدی 

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی خشکبار و میوه های خشک و واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی

مدرک: کارشناس ارشد صنایع غذایی گرایش بیوتکنولوژی 

ایمیل: vahideh.vahidi@bums.ac.ir

داخلی: 5764

مستقیم: 05632395764

فاکس: 05632381107


مهندس پریسا گرامیان

سمت:کارشناس واحدهای تولیدی ظروف یکبار مصرف  و واحد های تولیدی آرایشی و بهداشتی

مدرک: کارشناسی ارشد شیمی عالی

ایمیل: parisageramiyan@bums.ac.ir

داخلی: 5762

مستقیم: 05632395762

فاکس: 05632381107

 

مهندس لادن دهقان تنها

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی شیر و فرآورده های لبنی، فرآورده های گوشتی

مدرک: کارشناسی ارشد صنایع غذایی

ایمیل: Ladan.dehghan@bums.ac.ir

داخلی: 5767

مستقیم: 05632395767

فاکس: 05632381107


مهندس عطیه فرید هاشمی 

سمت: کارشناس واحدهای تولیدی آرد و فرآورده های آردی، غلات و حبوبات،سیلو وانبارهای شرکت غله وخدمات بازرگانی

مدرک: کارشناسی مهندسی کشاورزی صنایع غذایی 

ایمیل: h@bums.ac.ir

داخلی: 5765

مستقیم: 05632395765

فاکس: 05632381107


مهندس مینو خالصی 

سمت: کارشناس آمار و رسیدگی به شکایات 

مدرک: کارشناس علوم و صنایع غذایی 

ایمیل: m@bums.ac.ir

داخلی: 5761

مستقیم: 05632395761

فاکس: 05632381107

         

             حداقل ضوابط غذایی و آشامیدنی

 

          دستورالعمل ها و آیین نامه های غذایی و آشامیدنی

 

            حداقل ضوابط آرایشی و بهداشتی

 

        دستورالعمل ها و آیین نامه های آرایشی و بهداشتی

       

           قوانین و مقررات