لیست داروخانه های استان

 

بیرجند

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر زنگویی

شبانه روزی

32228883

خیابان طالقانی- روبه روی بیمارستان امام رضا (ع)

2

دکتر محسنی

شبانه روزی

32041072

بلوار آیت ا...غفاری – خیابان زکریای رازی – نبش رازی 4 – ساختمان ایران

3

دکتر احمدپور

شبانه روزی

32311015

بلوار شهید رجایی- بین رجایی 2 و 4

4

هلال احمر

روزانه

32222031

بلوار آیت ا...شهید بهشتی – نبش بهشتی 3

5

داخلی درمانگاه شهدا

روزانه

32237751

ابتدای خیابان ارتش – کلینیک شهدا – طبقه همکف

6

دکتر محمدی

روزانه

32212829

خیابان طالقانی- روبه روی طالقانی 17

7

دکتر نصیری

روزانه

32226855

خیابان طالقانی- نبش طالقانی 12

8

دکتر فرزادنیا

روزانه

32239193

خیابان طالقانی- بین طالقانی 3 و 5

9

دکتر وردی

روزانه

32228367

خیابان طالقانی- طالقانی 11- جنب درمانگاه فرهنگیان

10

دکتر متقی نیا

روزانه

32214815

خیابان طالقانی- طالقانی 3

11

دکتر طاهری

روزانه

34430199

بلوار آیت ا...غفاری – نبش خیابان ابوریحان بیرونی

12

دکتر راستی

روزانه

32204140

بلوار آیت ا...غفاری – جنب غفاری 22

13

دکتر آهنی

روزانه

32447280

سجادشهر – خیابان امامت

14

دکتر سلمانی

روزانه

32317566

بلوار شهید رجایی – نرسیده به رجایی 2

15

دکتر باهری

روزانه

32420513

بلوار آیت ا...غفاری – نبش خیابان زکریای رازی

16

دکتر ضیایی

روزانه

32317566

بلوار آیت ا...غفاری – خیابان زکریای رازی – بین زکریای 2 و 4

17

دکتر شریف

روزانه

32222111

خیابان طالقانی– خیابان شهید مفتح– نبش مفتح 1

18

دکتر خوشرو

روزانه

32219308

بلوار پاسداران – نبش پاسداران 3 – جنب دارالشفاء امام حسین (ع)

19

دکتر صحرایی فرد

روزانه

32220387

خیابان مدرس – حد فاصل مدرس 4 و 6 - خیابان شهید تیمور پور – پلاک 7

20

دکتر طاقی

روزانه

32229494

بلوار آیت ا... مدرس- بین مدرس 9 و 11

21

دکتر شمشیرگران

روزانه

32347222

بلوار آیت ا... مدرس- نبش چهارراه دوم مدرس

22

دکتر هنرمند

روزانه

32438648

خیابان توحید – جنب توحید 23

23

دکتر اربابی

روزانه

32449040

بلوار توحید – حاشیه میدان توحید

24

دکتر صادقی

روزانه

32424201

بلوار معلم – بین معلم 21 و 23

25

دکتر افتخاری

روزانه

32239915

معصومیه – بین صنعت و معدن 9 و بیست متری شهاب – جنب نانوایی

26

دکتر علی نژاد مفرد

روزانه

32338386

بلوار مسافر – میدان قائم – ساختمان معراج

27

دکتر درانی

روزانه

32300802

مهرشهر- روبه روی حافظ غربی 2

28

دکتر داوودی

روزانه

32220340

خیابان آیت ا...شهید بهشتی – نبش بهشتی 1

29

دکتر رندیان

روزانه

32224170

خیابان طالقانی – طالقانی3

30

دکتر ناصری

روزانه

32300305

مهرشهر- خیابان حافظ غربی

31

دکتر فروتن تنها

روزانه

32323552

جوادیه- بلوار شهید برگی-چهارواحد تجاری متوالی مسجدالحسین(ع)

32

دکتر بهدانی

روزانه

32201280

روستای حاجی آباد – خیابان شهید مرتضی حاجی آبادی- نبش جوادالائمه

33

دکتر مهنیا

نیمه وقت عصر

32232991

خیابان طالقانی – طالقانی 9

34

سینا

نیمه وقت عصر

32227866

خیابان مفتح – ساختمان پزشکان خیام

35

دکتر خراشادی زاده

نیمه وقت عصر

32049086

شهرک چهکند – بلوار پیامبر اعظم (ص) – حاشیه میدان

36

دکتر یعقوب زاده

روزانه

32307531

دستگرد- بلوار امام رضا – امام رضای 6

37

دکتر خزاعی

روزانه

32429343

بلوار امامت – بین امامت 17 و 19

38

دکتر غلامی

روزانه

32315055

بلوار شعبانیه غربی – روبه روی شعبانیه 3

39

دکتر صولتی

روزانه

32226888

میدان امام – نبش خیابان صمدی

40

دکتر حکمتی فر

نیمه وقت عصر

32342055

بین آزادگان 10 و محلاتی

41

دکتر جهان بین

روزانه

32049017

خیابان معلم – نبش معلم 50

42

دکتر ناقصی

روزانه

32355337

خیابان مدرس – نبش مدرس 14

43

دکتر فرازی نیا

روزانه

32457322

خیابان معلم - خیابان فردوسی – روبه روی بوستان سرو

44

دکتر ناعمه رضایی

روزانه

32224553

خیابان طالقانی - طالقانی 1

45

دکتر راضیه رضایی

نیمه وقت عصر

32231891

خیابان طالقانی - خیابان مفتح – نبش مفتح 2/4

46

دکتر حنفی

نیمه وقت عصر

32417277

بلوار امامت – بعد از فلکه سوم سجادشهر

47

دکتر آیت جعفری

نیمه وقت عصر

32232631

خیابان طالقانی - خیابان مفتح

48

دکتر آوان

روزانه

32231454

خیابان طالقانی - نبش طالقانی 18

49

دکتر شیما جعفری

روزانه

32347729

خیابان غفاری – نبش خیابان جرجانی

50

دکتر زاهدی نیا

روزانه

32207080

خیابان غفاری – غفاری 3

51

دکتر کیانی

نیمه وقت عصر

32455537

خیابان معلم – تقاطع خیابان 15 خرداد

52

دکتر عسکری

روزانه

32317341

میدان آزادی – نبش کوچه امین خدایی

53

دکتر رمضانی

روزانه

32212333

خیابان مطهری – روبه روی بانک صادرات

54

دکتر نصرآبادی

نیمه وقت عصر

32311099

کارگران 21- مغازه دوم از سر نبش

55

دکتر احمدی درمیان

نیمه وقت عصر

32040496

خیابان شهید محلاتی-حدفاصل خیابان توحید و استقلال- پلاک 227

56

دکتر بیکی

روزانه

32443205

امیراباد پایین- نبش استقلال 3

57

دکتر قدرتی

روزانه

32041072

بیرجند خیابان رازی روبروی بیمارستان ولی عصر (عج)

58

دکتر موسوی کیا

روزانه

32354150

خیابان مدرس- مدرس 11- پلاک 2

59

دکتر کریم پور

نیمه وقت عصر

32213978

بیرجند_طالقانی ۱۰ _ساختمان اطلس

60

دکتر اسداللهی

نیمه وقت عصر

32234990

بیرجند – طالقانی 1/9 – پلاک 14

61

دکتر اکبری

نیمه وقت عصر

32212883

بیرجند – خیابان مفتح – مفتح 1 – پلاک 4 - همکف

62

دکتر مهران فر

روزانه

32469150

بیرجند – بلورا زکریای رازی – بین تقاطع ظفر و پرستار- پلاک 3

 

   خوسف

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر راشدی

روزانه

32474556

بلوار امام رضا (ع) – نبش امام رضا 4

 

درمیان

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر صالحی

روزانه

32124232

شهر اسدیه – خیابان امداد – روبه روی اداره راه

2

دکتر نقاش حسینی

روزانه

32448485

شهر طبس مسینا – خیابان پرستار

3

دکتر یعقوبی درمیان

روزانه

32121256

شهر اسدیه – خیابان امداد

 

 

سرایان

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر رمضانی

شبانه روزی

32880777

بلوار شفا – روبه روی بیمارستان امام علی (ع)

2

دکتر حسینی

روزانه

32905152

بلوار شفا – روبه روی بیمارستان امام علی (ع)

3

دکتر روحی

روزانه

32903008

میدان قدس

4

دکتر گیلانی

روزانه

32873193

شهرآیسک – بلوار امام رضا (ع) – بین خیابان فرهنگ و باغستان

 

 

قاین

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر اشعری

شبانه روزی

32497108

بلوار شفا – روبه روی بیمارستان شهدا

2

دکتر تقی زاده

روزانه

32531212

خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی 2

3

دکتر محمدی

روزانه

32525574

خیابان شهید امین زاده – بین امین زاده 6 و خیابان جانبازان

4

دکتر طاهری

روزانه

32495115

خیابان ابن سینا – روبه روی درب اورژانس بیمارستان شهدا

5

دکتر پورحسین مقدم

روزانه

32522825

خیابان مهدیه – جنب پست بانک

6

دکتر طیب

روزانه

32497076

بلوار شفا – روبه روی بیمارستان شهدا

7

دکتر سنجری مقدم

روزانه

32499384

بلوار سیمان-نرسیده به بلوار 22 آذر – روبه روی تامین اجتماعی

8

دکتر مروتی

روزانه

32497473

خیابان شفا – روبه روی بیمارستان شهدا – جنب بیمه سلامت

9

دکتر صدیقی

شبانه روزی

3222210

خیابان امین زاده – نبش امین زاده 3

10

دکتر فارقی

روزانه

32594216

شهر آرین شهر – خیابان بسیج – جنب بانک صادرات

11

دکتر بنی اسدی

روزانه

32524908

شهر خضری – بلوار امام خمینی – روبه روی بانک کشاورزی

12

دکتر برات زاده

نیمه وقت عصر

32584013

شهر اسفدن – بلوار ولایت – نبش ولایت 24

13

دکتر دلخواه

روزانه

32497500

خیابان شفا – روبه روی بیمارستان شهدا

 

سربیشه

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر عافی

روزانه

32662270

خیابان آیت ا... مطهری – بین مطهری 3 و 5

2

دکتر برآغوش

روزانه

32664004

خیابان جانبازان – نبش جانبازان 7

3

دکتر عباسی

روزانه

32684160

شهر مود – بلوار امام حسین (ع) – نبش امام حسین 1

 

  

فردوس

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر مدبر

شبانه روزی

32731012

خیابان آیت ا... مطهری – مطهری شمالی – بلوار شفا

2

دکتر مریم مقربی

روزانه

32720790

خیابان آیت ا... مطهری – بین مطهری 23 و 25

3

دکتر محمدپور

روزانه

32733545

بلوار شفا – جنب نظام پزشکی

4

دکتر پوررفعتی

روزانه

32727464

خیابان آیت ا... مطهری – روبه روی بیمارستان شهید چمران

5

دکتر مقربی

روزانه

32744613

شهر اسلامیه – خیابان امام خمینی – چهارراه بامداد

6

دکتر مطیع

روزانه

32753018

شهر باغستان علیا – خیابان ولیعصر – نرسیده به اورژانس 115

7

دکتر اکرامی راد

روزانه

32726110

بلوار شفا – جنب ساختمان پزشکان فارابی

8

دکتر کنعانی

روزانه

32724663

خیابان مطهری – بین مطهری 27 و 29

9

دکتر هدی حسینی پور

روزانه

32732073

بلوار شفا – خیابان دکتر اصغر معتمدرضایی – پلاک 11- طبقه همکف

 

نهبندان

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

داروخانه دکتر عنانی

شبانه روزی

38663252

بلوار امام خمینی (ره)- نبش بلوار دانشگاه – روبه روی بیمارستان شهید آتشدست

2

دکتر فرهنگیان

روزانه

32624091

بلوار دانشگاه – بین دانشگاه 2 و 4

3

دکتر شخم گر

نیمه وقت عصر

32620290

بلوار دانشگاه – دانشگاه 5 – پلاک 24

 

زیرکوه

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر الیاس پور

روزانه

32504590

شهر حاجی آباد - بلوار رازی

2

دکتر سیروسی

روزانه

32517253

شهر حاجی آباد - بلوار امام رضا (ع) – جنب بیمارستان کوثر

 

طبس گلشن

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر مالک

شبانه روزی

32834858

خیابان شهید نواب صفوی – ساختمان پزشکان حکیم

2

دکتر حسینی

شبانه روزی

32823300

خیابان آیت ا... مطهری – ابتدای خیابان شهید باهنر – جنب ساختمان پزشکان امام رضا (ع)

3

دکتر اخوان

روزانه

32822698

جنب دارالشفای حضرت ابوالفضل (ع)

4

دکتر شیروی

روزانه

32833131

خیابان امام خمینی (ره) – روبه روی مدیریت آموزش و پرورش

5

دکتر صفرزاده

روزانه

32837040

میدان معلم – بلوار شهدای گمنام- پلاک 19- طبقه همکف

6

دکتر مالک زاده

روزانه

32822299

خیابان امام خمینی (ره) – حاشیه میدان امام خمینی (ره)

7

دکتر طاهری

روزانه

32821383

خیابان امام خمینی (ره) - میدان امام خمینی (ره)

8

دکتر عبداللهی

روزانه

32828572

خیابان امام خمینی (ره) - جنب بانک سپه

9

دکتر مهاجری

روزانه

32843401

شهر دیهوک– بلوار جهاد

10

دکتر دلیری

روزانه

32868199

شهر عشق آباد – خیابان جهاد – جنب اداره بهزیستی

 

بشرویه

 

ردیف

نام داروخانه

وضعیت فعالیت

شماره تماس

آدرس

1

دکتر راستگو

روزانه

32773315

بلوار جهاد – جنب کلینیک تخصصی بیمارستان شفا

2

دکتر سالارصادقی

روزانه

32773608

ابتدای بلوار انقلاب – روبه روی مسجد جامع شهر

3

دکتر سلطان زاده

روزانه

32775440

خیابان امام خمینی (ره) – جنب مسجد جامع شهر

4

دکتر محبتی

روزانه

 

بلوار انقلاب – بین انقلاب 25 و 27

5

دکتر قوام حقی

روزانه

32764008

شهر ارسک – بلوار امام خمینی (ره) – امام خمینی 14 – جنب حسینیه حاج میرزا میر