آدرس

شماره تماس

شهر

نوع بیمارستان

نام بیمارستان

بلوار شهید آیت ا... غفاری

32424201

بیرجند

دولتی آموزشی

بیمارستان ولیعصر (عج)

خیابان شهید آیت ا... طالقانی

32225451

بیرجند

دولتی آموزشی

بیمارستان امام رضا (ع)

بلوار آیت ا... غفاری

31626104

بیرجند

دولتی - آموزشی

بیمارستان رازی

بلوار شهید آیت ا... غفاری نرسیده به میدان ولیعصر روبه روی غفاری 30

31626848

بیرجند

دولتی

بیمارستان ایران مهر (تخصصی رادیوتراپی)

بلوار شفا

32563002

قاین

دولتی - آموزشی

بیمارستان شهدا

خیابان آیت ا... شهید مطهری

32383080

طبس

دولتی

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

بلوار شفا

32881674

سرایان

دولتی

بیمارستان امام علی (ع)

خیابان آیت ا... شهید مطهری

32722801

فردوس

دولتی

بیمارستان شهید چمران

جاده فردوس - اسلامیه

31627363

فردوس

دولتی

بیمارستان حضرت رسول (ص)

بلوار امام علی (ع)

32620340

نهبندان

دولتی

بیمارستان شهید آتشدست

بلوار جهاد

56312047

بشرویه

دولتی

بیمارستان شفا

اسدیه میدان شهید حمزه ای

32125073

درمیان

دولتی

بیمارستان خاتم الانبیا (ص)

بلوار امام علی (ع)

32665109

سربیشه

دولتی

بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع)

حاجی آباد انتهای بلوار امام رضا (ع)

31989324

زیرکوه

دولتی

بیمارستا کوثر

بلوار پاسداران نبش خیابان شهید طهماسبی

32442099

بیرجند

وابسته به تامین اجتماعی

شهید دکتر احمد رحیمی

بلوار صنعت و معدن مقابل دانشگاه صنعتی

32328733

بیرجند

 

حضرت ابوالفضل (ع) میلاد 3

خیابان ارتش سه راه معلم

32218028

بیرجند

وابسته به نزاجا

بوعلی